Teostame tervisekontrolli kõigi kategooriate liiklusvahendite juhtidele:
A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE- kategooriate ja nende alamkategooriate mootorsõidukite juhid, R- ja T-kategooria traktorite juhid ja liikurmasinate juhid, B-kategooria taksode juhid, A- ja B-kategooriate alarmsõidukite juhid, trammijuhid, mootorsõidukijuhtide õpetajad.


Mootorsõidukijuhi tervisetõendi taotlemisel peab kaasas olema isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart), juhiload nende olemasolul, juhtimise ajal kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms). Juhul kui isik on kõrvaldatud sõiduki juhtimiselt politsei kirjaliku otsuse alusel, peab isik esitama tervisekontrolli tegijale ka sõiduki juhtimiselt kõrvaldamise otsuse.

Võimaluse korral palume eelnevalt täita patsiendiportaalis digitaalne tervisedeklaratsioon ja see digitaalselt allkirjastada. Deklaratsiooni saate täita siit https://www.digilugu.ee
Deklaratsiooni on võimalik täita ka tervisekeskuses paberkandjal.


Tervisekontrolli tulles palume olla söömata vähemalt 3h.
Info ja registreerimine telefonil 6 405 552.