Raudteetöötaja peab olema füüsiliselt ja psüühiliselt võimeline täitma tööülesandeid ning tal ei tohi olla tervisehäireid, haigusi ega puudeid, mis võivad töökohustuste täitmise ajal esile kutsuda raudteeliiklust ohustavat töövõime kaotust

Lisaks üldisele meditsiinilisele läbivaatusele teostatakse järgmised uuringud:

    laboratoorsed uuringud:
    1) kliiniline vereanalüüs – eelneval ja perioodilisel tervisekontrollil;
    2) uriini analüüs – eelneval ja perioodilisel tervisekontrollil;
    3) veresuhkru analüüs – eelneval tervisekontrollil, edaspidi tervisekontrolli käigus ilmnenud näidustuste esinemisel.

    funktsionaaldiagnostilised uuringud:
    1) nägemiskontroll, värvusnägemise kontroll, vaatevälja uuring ning üle 40 aasta vanustel isikutel silma siserõhu kontroll eelneval ja perioodilisel tervisekontrollil;
    2) audiomeetriline kuulmise uuring (mõlemad kõrvad uuritakse eraldi) eelneval ja perioodilisel tervisekontrollil;
    3) elektrokardiogramm eelneval ja perioodilisel tervisekontrollil üle 40-aastastel isikutel, alla 40-aastastel tervisehäirete või tervisekontrolli käigus ilmnenud näidustuste esinemisel.

    Vajadusel määrab arst täiendavad lisauuringud